Négy évtized 1:120 - a BR23 (BR35) TT modellje

     

Négy évtized egy modell történetében hosszú idõ. A TT méretarányú modellek talán leghíresebb és egyik legrégebbi mozdonya ez a szép gõzös. Hálás témát választott annak idején Otto Zeuke, hiszen ez a gép volt a hajdani NDK vasútjának utoljára szolgálatba állított gõzmozdonya. A TT vasutakon az elsõ, és több kezdõkészletben is forgalmazták. A modellt története során kétszer átdolgozták, mire Tillig levette a gyártás palettájáról. Reményeink szerint nem örökre, hiszen a V100 is bejárta ezt az utat: néhány év szünet után született újjá.A Zeuke TT elsõ katalógusában már szerepelt, mint egyetlen személyvonati szerkocsis gõzmozdony modell. Sokáig egyeduralkodó volt, hiszen másik ilyen mozdony, a BR 01 Einheitslok - egységesített mozdony - már csak a nyolcvanas évek végén jelent meg. A Zeuke idõkben csak két gõzmozdony sorozat modellje készült: cikkünk tárgya, a BR 23 és a négy hajtott tengelyes BR 81, igaz utóbbi azonos futómûvön BR 92-ként is szerepelt. A három csatolt tengelyes elõl hátul futótengelyes Heusinger hajtómûves szerkocsis mozdonyok a legarányosabb gépnek számítottak az Einheitslok korszakban. A látványos modell a pályán szépen mutat. BR23-ként látta meg a napvilágot. Az elsõ modell sokban különbözött a maiaktól. Persze negyven évvel ezelõtt még másképp építettek modelleket, ráadásul akkoriban a kontinentális Európában igencsak merész újításnak tûnõ 1:120 - TT méretarányban. Az ilyen hosszú, szerkocsis modellek hajtását általában a szerkocsiba építik. A BR23 ettõl eltér, a motor a „konyhát" foglalja el. A fogaskerék áttétel a harmadik kapcsolt kerékpárt hajtja, s az erõt merev csatlórúddal továbbítja a másik két tengelyre. A futótengelyek kis zsámolyokon találhatók, és csavaros kötéssel csatlakoznak a fém alvázhoz. A mozdonytest mûanyag, a tetõn található csavar rögzíti az alvázhoz. A szerkocsi is fém alvázat kapott, mûanyag kocsitesttel. A mozdony vonóerejét a meghajtott keréken tapadógyûrû növeli. A fém alváz és a beépített súlyok ellenére nem ez a TT legerõsebb mozdonya. Érdekesség, hogy az áramfelvételben valamennyi kerék részt vesz, még a futók is! A szerkocsiból az áram vékony vezetékeken jut a motorhoz. A zavarszûrésrõl két fojtótekercs, és egy párhuzamosan kapcsolt kondenzátor gondoskodik. A feliratozás nem egyszerû tampon, hanem kidomborodik, és az festett. A mozdony elöl kapott világítást. A mozdonytest elején a füstszekrénybe építették az izzót, és ennek a fénye indirekt módon jut a két lámpa imitációhoz. Ne feledjük, ez a modell a DR gépérõl készült, egészen pontosan az utoljára forgalomba állított példányról. Ennek két lámpája csak elõl volt, és sokban különbözött a DB mozdonyától. Ez a megoldás az összes változaton végig kíséri a modellt és sajnos olyan, amilyen. Éjszakai üzemre nem igazán jó megoldás. A régi motor miatt a modell indulási feszültsége eléggé magas, 5V és ezen a leggondosabb ápolás sem segített. Ezt a gyártó is felismerte, és hamarosan a teljes TT flotta új motort kapott. Az új motor formájában a régi, ugyanúgy hárompólusú, de kisebb átmérõjû. Az indító feszültség kedvezõbb, 3V A végsebesség jó, az áttételt pontosan méretezték. A modell karbantartásánál vigyázzunk a kényes áramszedõ lemezekre. Annak idején a gyárban gondos munkával rakták össze és eléggé finom bánásmódot igényel. Aki ilyen gõzöst birtokol, vigyázzon rá, mert szép gép. Ma már múzeumi ritkaság számba megy. Történetünkben elérkezett a harmadik éra vége, kezdõdik a negyedik. Modellünk életében is nagy változás történt! Nem csak átszámozták BR35-re, de szinte teljesen áttervezte a most már VEB Berliner TT Bahnen (BTTB) nevû gyár. Az új modell sokban elõrelépés, de néhány részletében elnagyolt. A gyár választéka nagyon kibõvült. Akkoriban a tömegtermelést kellett szolgálni. Lássuk, milyen modell a korhûen számozott BR35? Kétségtelenül a sorozatgyártás követelménye volt elsõdleges. Ez azonban nem egyértelmû hátrány. A mozdony és a szerkocsi alváza mûanyag lett. A pótsúlyok nagyobbak lettek, és a szerkocsi is kapott belõlük. Ezzel biztosabbá vált áramfelvétele. A vonóerõ kismértékben nõtt ugyan, de a modell továbbra sem tartozik az erõmûvészek közé. A harmadik kapcsolt kerékpár, tapadó gyûrûs. A tapadó gyûrû hiánya esetén a PIKO gyár BR55 mozdonyának gyûrûje csereszabatos! A futókerekek már nem vesznek részt az áramellátásban, az új alváz miatt bekötésük is megváltozott. Teljesen új mechanikát kapott a gép: hosszú csigatengelyen keresztül valamennyi kapcsolt tengely meghajtott. Ez a megoldás gyakorlott modellépítõkben elõszöír megütközést kelt, de az eltelt évek nem igazolják kétkedésüket. Saját, immár 25 esztendõs modellünk kiválóan fut, a lassúmenete jobb, és jóval csendesebb is. A meghajtott tengelyek szorulását ítgy kerülték el, hogy a csatlórúd a látszat ellenére nem egy, hanem két darabból áll. A megoldás persze újabb kényes pontokat szült, de ezek kezelhetõek. Zajforrás a motorból kiinduló hosszú tengely. Járása is nyugtalan, mivel mûanyag. A kapcsolt kerekek pontos beállítása nagyon fontos, mert a laza „csatlórúd" ellenére a csigatengelyes hajtás miatt megszorulhatnak. A mozdonytest csavaros rögzítése eltûnt, helyette négy mûanyag fület kell bepattintanunk, ha össze akarjuk rakni. A modell szemet szúróan durva pontja a mozdony és a szerkocsi kapcsolata: egy hatalmas mûanyag kitüremkedés a szer alvázából, ami a hátsó futótengely hatalmas mûanyag búbjához van kötve. Nem szép látvány, és eléggé méltatlan a modellhez. A feliratozást tamponnyomással készítették, ami eléggé látványos, habár a mai színvonalat nem éri el, de még csak a hetvenes évek elstõ felében járunk! Az eredetihez képest azonban elõrelépés. A mozdonytest tisztításakor óvatosan járjunk el, mert a feliratozást az alkohol oldja! Az általunk alkalmazott mód a puha, nedves, folyékony szappanos rongy. A szerkocsi „szénrakományának" felületén megtelepedett port puha fogkefével távolíthatjuk el. A modellnek ez a változata a két német állam egyesülésekor bekövetkezett váltásig változatlan formában maradt gyártásban. A modell tulajdonosa a kapcsolt kerekek szögbeállítására, és a motor tisztaságára, valamint a hosszú meghajtó tengely kellõ kenésére figyeljen. Az elsõ futótengelyen található kocsikapcsoló „horgot" eltávolítottam, lévén úgyis csak elõremenetben vontatok vele. Kisebb módosítások ugyan elõfordultak, de a következõ nagyobb átdolgozást már egy új cég jegyezte. Elérkeztünk a közelmúlthoz. A TT vasutak legnagyobb gyártóját immár Tillignek hívják, és néhány évnyi szünet után katalógusában újra megjelent a mozdony.  Mindjárt két változatban is: a régi BR23, és az újabb BR35 sorozat is kapható. Kezünkbe véve a gõzöst azonnal szembeötlik a kerekek, és a rudazat sokkal szebb, finomabb kidolgozása. Miután ezen kigyönyörködtük magunkat, megcsodálhatjuk az új feliratozást. Mennyivel szebb volt a harmadik éra festése! A negyediké sivárabb, számítógépes feliratozása és jelrendszere kicsit szegényesen hat, bár kétségtelenül élethû. A negyven éves Zeuke, és a mai Tillig tamponozása jól mutatja a két modell közötti négy évtizedes különbséget. Elõnyére változott a mozdony elején a kocsikapcsoló szerkezet. Az új kuplung szebb, mint a régi! A modellszerûséget szolgálva egy mozdulattal eltávolítható. Van, ami nem változott. Maradt a meghajtás, bár a fogaskerekek kidolgozása jobb. A hosszú mûanyag csigatengelyt fémre cserélték. A motor is más, már nem kerek, hanem négyszögletes. Hárompólusú és egyetlen baja, hogy hangosabb, mint a régi. Sajnos megmaradt a cikkünkben már kifogásolt világítás, és a mozdony - szerkocsi kapcsolat, igaz finomabb vonalú. A négy rögzítõ fül feketére festett, s nem rikító piros. Még egy valami változott, és nem elõnyére. A mozdony konyhájának oldalsó törtvonalú ablaka a BR23 jellegzetessége. Tillig modelljén - hibásan - sík. A modell futása nyugodt, lévén sokkal pontosabb a mechanikája. A tervezés ugyan a régi, még a BTTB megoldás, de a pontosabb megmunkálásnak köszönhetõen a modell kultúráltabb lett. A motor lecserélése viszont nem tett jót neki. Igaz, hogy a régi sem fenékig tejfel, de az új sem jelent elõre lépést. A vonóerõ sem változott. Síkvidéki pályán ugyan elvisz négy, öt négytengelyes kocsit, de sokkal többet ne várjunk tõle. Személyvonati, és könnyû gyorsvonati szolgálatra tervezték az eredetit, ezt a modelltervezõ szó szerint vette. Megérett az idõ egy új BR23-as kiadására.Kedves Olvasónk véletlenül se gondoljon arra, hogy a régi, és a napjainkban is kapható modell silány termék. Minden TT pályán szép, akár a régi Zeuke, akár a szocialista BTTB, akár az újkor Tillig modelljét nézzük. Személyvonatok vontatására ideális. Az elsõ generációs modell ma már ritkaság, szeretni való régiség. Zeuke Schürzenwagen - köténylemezes kocsikból összeállított vonata a pályán megkapó látvány. A második generációs, sokkal szebb lassúmenetû modellt több fajta kocsival futtathatjuk. A harmadik generációs modell két változatban is kapható, hangosabb, de nyugodtabb járású. A pontosabb, finomabb kidolgozás miatt - az emlegetett oldalsó ablakot leszámítva - szebbnek is hat. Akinek gyûjteményében bármelyik változat megtalálható, õrizze meg, mert érték! Mit is írhatnánk még zárszóként? Várjuk a negyedik generáció megjelenését! Szeretnénk jobb világítást, nagyobb vonóerõt, digitális elõkészítést, és méltó kidolgozást! A gyártónak erre van a lehetõsége, és a téma örök, hiszen a nagyobbik méretarányban most találtak rá a modellezõ cégek a BR23 (BR35) mozdonyra.

    

Virágh István, Klettner Roland

Vissza a modellezés oldalra
Az aktuális szám tartalmához