Sín, ha Elit!

    A magyar modellezőnek még az „átkosban" hosszú évtizedekig a sínek-sínje a Pilz volt, már amikor kapni lehetett. A hetvenes évektől a tehetősek nyugaton Fleischmann profit, Pecot, meg az időközben megszűnt Lima-t meg Rocot vásárolhattak. Németország keleti oldalának átalakulása meghozta a megoldást. Megjelent a piacon a Tillig Elite. A sorrend rendhagyó módon fordított volt: először TT, majd csak jóval később érkezett a legelterjedtebb méretarány, a H0 sínrendszere.
    Az NDK összeomlása után TT-hez sínt kapni legalább akkora siker volt, mint Trabant alkatrészt felhajtani. A gyári sínrendszerek könnyen összeállíthatók, jó részüket, a modellek porvédelme miatt ágyazattal gyártják, no meg azért, hogy a váltóállító műveket és elektromos szerelvényeket a kőágyazat imitációba lehessen rejteni. A terepasztal építők nem szedik szét minden alkalommal a pályát, és a valóságnak megfelelő üzemre és látványra törekszenek. E célt legjobban a modell sínrendszerek szolgálják, melyekből már sokkal kisebb a választék, s ha európai, mi több magyar geometriát szeretnénk - amihez természetesen a talpfakiosztás is hozzátartozik - a paletta ugyancsak szűk. Honi modellezőink a közelség ellenére kevéssé ismerik Tillig Elite rendszerét pedig a magyar nagyvasút rendszerét hűen adja vissza. A sínszál C83, ami 2,07 mm magas sínkoronát jelent. Ösztönösen felvetődik a kérdés, mit kezdhetünk e csodageometrián a régi, és a magyar Fuggerth modellekkel. Biztosan végigverik a kerekek, bam-bam-bam-bam. Bizony nem, mert a rögzítő csavar és lekötés imitációt úgy alakították ki, hogy a legrégebbi 1,2 mm kerékkarimájú Piko modellek is zavartalanul fussanak. A mai modellek mind az NEM normának megfelelő kerékkel készülnek, és az amerikai modellek RP 25 kerekek is hibátlanul futnak a sebnitzi síneken. Mint előre bocsátottuk, e sínanyagot nem padló, avagy szőnyegvasúthoz készítik, habár ágyazattal... De erről később!

Az alapsín a G1 jelű 228 mm egyenes. A további darabok:
G2 114 mm
G3 64 mm
G4 57 mm
G5 53 mm
G6 50 mm
    A manapság elterjedt összekapcsolható modulok illesztésére kifejlesztették a változtatható hosszúságú 67-70 mm-es modulkiegyenlítő darabot. Az előre gyártott ívek befogott szöge minden esetben 30 fok. A négy gyártott ívsugár, 366, 425, 484, 543 mm, tehát minden esetben 59 mm a vágánytengelyek közötti távolság. Az ívek fektetését tapintatosan ajánlják a modellezőnek. Kis táblázatukat, hogy milyen sebességhez, milyen sugarú ív dukál mellékeljük:
R=190 m V=40 km/h
R=380 m V=50 km/h
R=500 m V=65 km/h
R=760 m V=80 km/h
R= 1200 m v=100 km/h
A kitérők aránya hosszirányban R=190 m-ig 1: 9, R= 300 m-től 1:12. A kész elemek csak faaljjal készülnek. A sínek faaljjal 890 mm, acél és betonaljjal 470 mm hosszúak. A betonaljasból nem a legújabbat gyártják, hanem a kontinensen legelterjedtebbre hasonlítót.
    Valamennyi sínszál patinált, ami óriási időmegtakarítás, és higgyék el a gyári sokkal esztétikusabb, mint a rozsdaszínű festékkel pingált. A pálya elkészülte után az első hetek üzemét követően a sínkorona ugyanúgy csillog, mint az eredeti. A sínanyag feltűnően kellemes áron kapható. A magyar modellező - aki nyilván nem ok nélkül bizalmatlan fajta - szinte automatikusan gondolja; aha, patina, hogy a silány sínszál anyagot álcázzák! Bizony nem, mert alpakka, a németeknél Neusilber-nek nevezett ötvözet. Ha bekötést, vagy jeladó vezetéket akarunk a felületre forrasztani, a patináló réteget előzőleg el kell távolítani. A sínszál méteres darabokban, százasával is kapható. Az alapgeometriának megfelelő faalj egyenes 228 mm, és valamennyi ív, valamint betonalj 220 mm, és flex alj 220 mm a paletta. A váltók 15, 11 és 9 fokos ívvel készülnek. Világon egyedülálló megoldás, hogy a csúcssínek egy darabból szereltek, és mint más gyártónál, törés és csuklópont nincs bennük. A szerkezet szemre azonos a nagyvasúttal. Logikus, hogy maguktól kitérő állásban állnak és egyenes irányból felvághatók. Dicsérni nem akarjuk, mert a minden talmit szupernek kikiáltó pr maszlagok világában az olvasó már az igazat sem hiszi, amit megértünk. A mellékelt ábrák önmagukért beszélnek. A váltók egyes talpfák kiváltásával nyújthatók, s még TGV, vagy ICR nagysebességű vonalak is hibátlanul modellezhetők. De Tillignek még ez sem elég! Kapható váltó zacskóban is.- Na és! Így a modellező, mert ez régen is volt, DE az újdonság, hogy a váltó hőre lágyuló aljzata tetszés szerinti szögbe állítható, majd a szálakat utólag behúzva, bármely geometria leképezhetô! A köznyelvben angolnak nevezett keresztező kitérőből belső és külső csúcssínes - un. Baseli - készül.
    A rendszerhez csak egy (kat.sz.. 86110) az asztal alá építhető motoros hajtóművet gyártanak. Vége a csitt-csatt korszaknak. Az állítómű - akár a valódi - lassú mozgással működik. Ezt eddig a magyar modellező, ha Rocoja volt, digitálisan és többszörös kiadással érhette el. A hajtómű zárt dobozából nyolceres lapkábellel a teljes üzem és a viszszajelzés csatlakoztatható. A visszajelző csatlakozások felhasználásával váltómezők és vágányutak kapcsolása is egyszerűen és analóg megoldható. Minden modellező rémálma, mi lesz ha majd egyszer a pályát át kívánja építeni. A lefektetett, ragasztott és az ágyazat kőzúzalékával borított vágányanyag csak roncsolással, vagy nagy veszteséggel bontható. Ezen segít Tillig Styrostone ágyazó elem sorozata. Az ívek döntéséhez külön elem kapható. A momodellező a terepasztal alapjára az ágyazatot ragasztja, s a vágányt hajszárítóval - nem több mint 5OC°-on - lágyított ágyazatba süllyeszti. Ragasztani nem kell, sőt egyenesen őrültség. A pálya felszedésekor, átépítéskor a sorrend fordított, tehát lágyítani, kiemelni, kész! Az ágyazó anyag barna, azaz rozsdafedett pályaként, és betonaljhoz bazalt zúzalék imitációval kapható. A lap széle függőleges, pályaudvaron pontosan egymás mellé tolható, nyílt pályán széle megfelelő szögbe vágható, és fél literes kiszerelésben kapható szóróanyaggal fedhető. Gyártanak a vágott felület fedésére szolgáló zúzottkő borítású öntapadó fóliát is, ami természetesen nagyobb beruházás, mint a szórócska. A kékes színű, az építőiparban styrodurként ismert anyagú lapok rugalmasak, hangelnyelő képességük bámulatos. A vonat hallhatóan valóban úgy gördül tova, mint az igazi. Flexi sínek estében előre bevágásokkal szabható, de a gyártó flex ívekben ajánlja, hogy ha szálsín és aljmodul anyaggal dogozunk, a sínszálakat a behúzás előtt a megfelelő sugárra hajlítsuk meg. Nem feledkeznek meg a keskeny nyomtávú kisvasutak szerelmeseiről sem. A sínanyag készül HOm, HOe változatban is. Természetesen minden kiegészítővel, mint a normálnyomtávú H0-ban.

Vissza a modellezés oldalra
Vissza a főoldalra