Német vasúti járművek színezése

A DRG/DR gőzmozdonyai, 1921 - 1945

Fotófestés:

-felépítmények, futómű, kerekek                                   világosszürke           .
-kémény                                                                     fekete                      RAL 9005
-rudazatnutok                                                              fehér                       RAL 9002
-Absetzlinien zur Kontrastierung                                   fekete/fehér              .
 

Festés, a porosz rendszer után, 1921-től:

-a pallők felett (Kazán, felépítmények)                          zöld                       RAL 9008
 sátor(védház) kívül, Pumpatartó
 lemezből, előmelegítő, borítólemezek
 (pl. henger),szerkocsi-víztartály
-keretek, kerekek, tengelyek, fékrendszer                   vörösesbarna            RAL 8012
 elemek, fellépők, rugók, rudazatnutok
-füstszekrény, kémény, járólemez felül,                       fekete                     RAL 9005
 előmelegítő fedél, fogók, kapaszkodók
 víztartály tető, szerkocsi, szénszekrény,
 pumpatartó öntöttvasból, sátor(védház)
 belül alsó fele, mellvéd
-sátor belül a mellvédtől                                              szürke                   RAL 7016
-sátor-tető belül                                                          fehér                     RAL 9002
-feliratok                                                                    fehér,
                                                                                vörös,
                                                                                sárga,
                                                                                fekete
 

Festés 1926-tól:

-sátor kívül ,borítólemezek                                          mélyfekete            RAL 9005
 (henger),kazán, pallók felül,
 fogantyúk, fogók, széntartály,
 víz és szántartályok, sátor belül, a mellvédek felett,
 sátortető belül
-keretek, kerekek, tengelyek, fékrendszer-                   tűzpiros               RAL 3000
 elemek, fellépők, rugók, rudazatnutok
-sátor belül a mellvédtől felfele                                    antracitszürke       RAL 7016
-feliratok                                                                   fehér                    RAL 9002
                                                                               sárga                   RAL 1004
 

Az áramvonalas gépek különleges festése:

-BR 01.10                                                                fekete                 RAL 9005
-kísérleti mozdony 03.154                                         fekete                 RAL 9005
 (részben áramvonalas borítás)
-kísérleti mozdony 03.154                                         borvörös            *RAL 3005
 (a teljes áramvonalas borítás)
-BR 03.10                                                               fekete                 RAL 9005
-mozdonyok 05.001 und 05.002                                borvörös             *RAL 3005
-mozdonyok 05.003                                                 vörösesbarna      *RAL 8012
 (szénportüzelésű)
-mozdonyok 06.001 und 06.002                               fekete                   RAL 9005
-mozdonyok 19.1001                                              fekete                   RAL 9005
 (gőzmotoros kísérleti mozdony)
-mozdonyok 61.001 und 61.002                              viágosszürke-elefántcsont-viola
 

A DRG/DR villany mozdonyai, 1921 - 1945

Bajor sorozatok:

-mozdony szekrény                                 vörösesbarna
-kerekek, ellensúlyok, rudazatnútok          vörös
-díszítő csíkok                                        fekete
-tető, áramszedő                                    szürke

Porosz sorozatok:

-szekrény                                                sötétzöld
-kerekek, ellensúlyok, rudazatnútok           vörösesbarna
-főkeret, díszítőcsíkok                               fekete
-tető, áramszedő                                      szürke
-tetővezetékek                                          vörös

Festés 1927-től:

-tető, áramszedő                                                  alumínium  RAL 9007
-tetővezetékek, áramszedősarkok                          tűzpiros     RAL 3000
-szekrény kékesszürke RAL 7018
-díszítővonalak, keréktest (E16 kivételével)              fekete       RAL 9005
 hajtás részei, rudazatnútok
-keréktest E16                                                      vörös        RAL 3003
-főkeret ca. 1933-ig                                               sötétzöld   RAL 6007
-főkeret ca. 1933-tól                                              mélyfekte  RAL 9005
-keretvonalak, feliratok                                           fehér         RAL 9002
                                                                           sárga        RAL 1004

A BR E 19 eltérő színezése:

-szekrény                                                                 piros              RAL 3005
-köténylemez, homok- és akkumulátor doboz              piros              RAL 3005
 E19.01 és E19.02
-köténylemez, honok- és akkumulátor doboz               mélyfekete     RAL 9005
 E19.11 und E19.12
-főkeret                                                                    mélyfekete     RAL 9005
-díszítő csíkozás, tető                                               ezüstszürke   RAL 9006

Festés a második világháború alatt:

-szekrény BR E44 és E94                                      vasszürke      RAL 7011
-ca.1942-től                                                          feketésszürke RAL 7021

A DRG/DR dízelmozdonyai 1921 - 1945

Kismozdonyok:

-felépítény, sátor, főkeret, kerekek              mélyfekete        RAL 9005
- 2.vh. alatt eleinte                                     vaszürke           RAL 7011
-később                                                    feketésszürke   RAL 7021

A Wermacht dízelmozdonyai:

-tető, szekrény, pallók, ütközőszár         palackzöld           RAL 6007
-kerekek                                               tűzpiros              RAL 3000
-feliratok                                               szürkésfehér       RAL 9002

DR villanymozdonyok

Színezés 1946/1949 - 1978:

-tető                                                      szürke            RAL 7023
-áramszedő,tetővezetékek                       tűzpiros          RAL 3000
-szekrény                                               palackzöld      RAL 6007
-kapaszkodók                                         mélyfekete      RAL 9005
-kerékkarimák f                                       fehér vagy festetlen .
-főkeret, ütközőszár, kerekek                   mélyfekete      RAL 9005
-1961-től                                                tűzpiros           RAL 3000

Újépítésű villanymozdonyok 1979-től:

-tető,járólemezek,főkeret,hajtás-                          világosszürke TGL 1808 RAL 7000/1
 elemek, ütközőszár, akkuládák
-mozdonyház, borítólemezek, fogók                      bordó            TGL 0775 RAL 3004
-BR 211 - S-bahn: szekrény                                 acélkék         TGL 1655 RAL 5009
-áramszedő,elzárócsapok                                    vörös             TGL 0605 RAL 3000
-kapcsolók, fogantyúk                                          fekete           TGL 0002 RAL 9005
-azonosító csíkok BR 211,242,250                       elefántcsont   TGL 0210 RAL 1014

DR dízelmozdonyok

Festés 1946/1949 - 1993:

-tető BR101-103, BR106                                        narancs             TGL 0408 mint RAL 2000
-tető RR107                                                          elefántcsont       TGL 02Z0 mint RAL 1014
-tető BR110                                                          bordó                TGL O775 mint RAL 3004
-tető BRll8                                                            fehér                 TGL 0200 mint RAL 9O01/Z
 vagy                                                                    elefántcsont      TGL 0210 mint RAL 1014
-tető BR120, 130                                                   vil.szürke          TGL 1808 mint RAL 7000/1
-mozdonyház, felépítmények BR100-103,105,107    narancs             TGL 0408 mint RAL 2000
-szekrény BR110,118,120,130-132                         bordó                TGL 0775 mint RAL 3004
-szekrény BRll9                                                    karminvörös       TCL 1770 mint RAL 3002
-azonosítócsíkok BR110,118,120,130-132               fehér                 TGL 0200 mint RAL 9001/2
 vagy                                                                    elefántcsont      TGL 0210 mint RAL 1014
-főkeret, forgóváz, kerekek                                     vil.szürke          TGL 1808 mint RAL 7000/1
-hossztartó BR100-103,106,107,llO,l18                   fekete               TGL 0002 mint RAL 9005
 akasztók,hágcsók, fellépők
-korlátok BR100-103,105,107                                 narancs            TGL 0408 mint RAL 2000
 a BR110,118,120,130-132                                    alumínium         TGL 1708 mint RAL 9006
 vagy                                                                   vil.szürke          TGL 1808 mint RAL 7001
-figyelmeztető csík BRlO0-103,105,107                   sárga               TGL 02O9 mint RAL 1OO4
-fékház, zárócsapok, szelepek,csatlakozó dobozok vörös                TGL 0605 mint RAL 3OO0
 töltőnyílások
-Aggregátok, akkuládák                                         vil.szürke          TGL 1808 mint RAL 7001
-feliratok                                                               vil.szürke          TGL 1808 mint RAL 7001
                                                                           fehér                TGL 0200 mint RAL 9002
                                                                           sárga               TGL 02O9 mint RAL 1OO4
                                                                           vörös               TGL 0605 mint RAL 3OO0

Villanymozdonyok DB 1949 - 1973

Festés 1955-1973:

-tető, tetőfelépítmények, szellőzőrácsok                        alumínium        RAL 9006
-oldalsó szellőző új mozdonyoknál 1965-től                    umbraszürke    RAL 7022
-áramszedő, elektr.tetőszerelvények                              vörös               RAL 3002
 kerekek, rudazatnútok
-mozdonyház- tolatók                                                    lila                 RAL 3004
-szekrény (120 km/h-ig)                                                 oxidzöld         RAL 6020
 mozdonyház E41 1959-ig                                             acélkék          RAL 5011
 1959-től                                                                      oxidzöld          RAL 6020
-mozdonyház 120 km/h-tól 1969-ig(*)                             acélkék           RAL 5011
 1969-től                                                                      kobaltkék        RAL 5013
-szekrény l60 km/h-tól                                                  beige              RAL 1001
-alsó rész és főkeret 1962 - 1965                                   acélkék          RAL 5O11
-alsó rész és főkeret 1965-től                                         lila                 RAL 3004
-szoknya                                                                     szürkésfekete RAL 7021
-díszítőcsíkok kék és zöld mozdonyon                           kőszürke        RAL 7030
-díszítő csíkozás vörös mozd.                                       homoksárrga   RAL 1002
-főkeret, forgóváz, homokláda, köténylemezek                mélyfekete      RAL 9005
-kísérleti színezés keretek E41.291, E41.373                 vil.szürke        RAL 7001
- “ “ “ E41.374        beigesárga +RAL 1024
- “ “ “ E10.340        sötétzöld   +RAL 7016
- “ “ “ E10.383        szürke         RAL 7003
- “ “ “ El0.384         kőszürke      RAL 7030
(*)=E18 és E19 krómdioxid zöldben is

Színezés 1955-ig:

-tető, tetőfelépítmények                      alumínium    RAL 9006
-áramszedők, elektr.tetőszrelvények    vörös           RAL 3002
 kerekek, rudazatnútok
-szekrény                                         palackzöld    RAL 6007
-főkeretek, forgóváz, köténylemez      mélyfekete    RAL 9005
-feliratok                                          fehér             RAL 9002
                                                      sárga            RAL 1004
                                                      piros             RAL 3002

DB dízelmozdonyok 1973-ig

Színezés 1949 - 1973:

-kismozdony tető BR VZO,V29,V36                  alumínium                  RAL 9006
-tető BR V45, V80                                           lila                             RAL 3004
-tető BR V6O, V65, V100, V200, V300              betonszürke               RAL 7023
-tető BR Vl6O, Vl62, V164, V169, V320            egérszürke                 RAL 7005
-tető BR V 90                                                  umbragrau                 RAL 7022
-tető 1966-tól minden dízelmozdony                  umbragrau                 RAL 7022

Kismozdonyok kivételével:

-szekréy BR V2O, V36                                      mélyfekete        RAL 9005
-szekrény, minden további sorozat                      lila                   RAL 3O04
-szellőző, ha van                                               szürkésfekete   RAL 7021
-főkeret BR VZO, V36                                        vörös                RAL 3002
-főkeret 8R V60, V65                                         szürkésfekete   RAL 7021
-minden további sorozat főkerete                         mélyfekete       RAL 9005
-forgóvázak, ha van                                            mélyfekete       RAL 9005
-rudazatnutok, ha van                                        vörös                RAL 3002
-kismozdonyok kerekei BR V20, V36, V60, V65  vörös                RAL 3002
-kerekek BR V45 szürkésfeketeRAL 7021
-valamennyi mozdony kereke, forgóvázban          mélyfekete         RAL 9005
 

DB színezés 1974-től 1993-ig

Színezés 1987-től:
 
-tető                                                                   umbraszürke           RAL 7O22
-mozdonyház fenn                                               beige                      RAL 1014
 lenn (néhány sorozat majdnem teljesen)               óceánkék               RAL 5020
-mozdonyház (160km/h) fenn                                beige                     RAL 1014
 lenn                                                                   lilásvörös                RAL 3O04
-mozdonyház/főkeret BR 211 "S-Bahn"                  szürke                   RAL 7032
 és BR 218  "CityBahn"                                        narancs                 RAL 2004
-főkeret                                                                oceánkék              RAL 5020
-főkeret (160 km/h-tól)                                           lilásvörös                RAL 3004
-futómű, kerekek, forgóváz, ütközőszár                   szürkésbarna          RAL 8019
-díszítőcsíkozás                                                   beige                      RAL 1014
-feliratok                                                              óceánkék                RAL 5020
                                                                           beige                      RAL 1014
                                                                           fehér                       RAL 9002
                                                                           vörös                     RAL 3004

Színnorma 1987:

-tető, szellőzőrács                                                 barnásszürke     RAL 8019
-mozdonyház, főkeret                                             vörös                 RAL 3031
-kontraszt ("kantár")                                               világosszürke     RAL 7035
-szekrény, főkeret S-Bahn Lok BR111, 141, 143       világosszürke     RAL 7035
                                                                            narancs             RAL 2012
-díszítővonal S-Bahn Lok BR111, 141, 143              sárga                  RAL 1012
-futómű, kerekek, forgóvázak, Pufferbohlen              szürkésbarna      RAL 8019
-feliratok                                                               járműfehér           RAL 9016
                                                                           sárga                  RAL 1004
                                                                            vörös                  RAL 3031

Színezés Deutschen Bahn AG 1994-től:

-szekrény, tetők                                                    járművörös           RAL 3020
-Kontraszt ("Latzchen")                                          világosszürke       RAL 7035
-hossztartó,keretek,szellőzőrácsok                         bazaltszürke        RAL 7012
-futómű,kerekek,forgóvázak,Pufferbohlen                 mélyfekete           RAL 9005
-feliratok                                                               bazaltszürke        RAL 7012
                                                                           világosszürke       RAL 7035
                                                                           sárga                   RAL 1004
 

Vissza a modellezés oldalra
A vasúti hirek oldalra
Az aktuális szám tartalmához